fbpx

מזונות ילדים

מזונות ילדים

החוק מחייב הורים לשאת בצרכי מחייתם של ילדיהם הקטינים. כאשר ההורים אינם חיים ביחד משלם אחד ההורים מזונות עבור הילדים אשר במשמורת ההורה השני. (לחץ לקריאה כיצד נקבעת משמורת הילדים)

לגובה מזונות הילדים משמעות כלכלית רבה. בחישוב מצטבר לאורך שנים מדובר בסכומים לא מבוטלים. זאת הסיבה שהמזונות מהווים לא אחת את עיקר הסכסוך בין בני הזוג. תביעת מזונות ילדים היא תביעה מרכזית בהליך הגירושין. במקביל להגשתה יכול עורך דין מזונות להגיש בקשה למזונות זמניים.

אז מה כוללים מזונות הילדים? מה קובע החוק? ולמי הסמכות לדון בהם? במה תלוי סכום המזונות ? ואיך הוא מחושב? האם אפשר להתחמק מתשלום מזונות ? ומה קורה אם לא משלמים מזונות בזמן? לפניכם כל התשובות.

מה כוללים מזונות ילדים?

המזונות נחלקים ל 3 קבוצות.
1. צרכים הכרחיים.
2. צרכים שאינם הכרחיים.
3. הוצאות רפואיות וחינוך חריגות.

צרכים הכרחיים

צרכים הכרחיים הינם צרכים קיומיים. הילד תלוי בהם לקיומו והם אינם דרושים הוכחה. לדוגמא: מזון, ביגוד, מגורים (מדור) וחינוך פורמאלי.

צרכים שאינם הכרחיים

צרכים שאינם הכרחיים כשמם כן הם – אינם הכרחיים לקיומו של הילד. לדוגמא: חוגים, מתנות, צעצועים, בילויים, שעורי נהיגה, טיולים וחופשות.

הוצאות רפואיות וחינוך חריגות

הוצאות רפואיות המכוסות בסל הבריאות הבסיסי של קופות החולים כלולות בצרכים ההכרחיים. מעבר לכך מדובר בהוצאות רפואיות חריגות. לדוגמא: טיפולי חירום, משקפיים, טיפולי שיניים אורתודנטיים. כמו כן טיפולים לילדים עם צרכים מיוחדים.

הוצאות חינוך חריגות הינן אלה שמעבר לחינוך הבסיסי הפורמלי הניתן במסגרת חוק חינוך חובה והכלול בצרכים ההכרחיים. לדוגמא: צהרון, קייטנות, מסעות לפולין וכיו"ב.

מזונות ילדים – מה הדין החל?

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע בסעיף 3 כי:

(א) אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.

(ב) אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונותיהם, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה.

ובפשטות: הדין האישי החל על יהודי הוא הדין העברי.

לפיכך, החוק קובע כי יהודי ישלם מזונות עפ"י הדין העברי. ומה לגבי מי שלא חל עליו דין אישי (לדוגמא אדם חסר דת)?. או מי שהדין האישי לא מחייב אותו במזונות ילדיו?. אותו אדם ישלם מזונות לפי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות).

מזונות ילדים – מה קובע הדין העברי?

החיוב במזונות על פי הדין העברי נבחן לפי שלוש קבוצות גיל:

1. ילדים עד גיל 6 ("קטני קטנים").
חובת האב לשאת בתשלום כל מזונות הילדים. חובת האב מלאה ואינה קשורה ביכולתו הכלכלית (גם אם האב לא עובד). רק בצרכי הילדים.

2. ילדים בגיל 6 עד 15 ("קטנים").
חובת האב לשאת בתשלום הצרכים ההכרחיים. בצרכים שאינם הכרחיים יחלקו ההורים באופן שווה וזאת מכח "דין צדקה".

3. ילדים בגיל 15-18. ההורים יחלקו בתשלום כל מזונות הילדים באופן שווה.

היכן דנים במזונות ילדים? בבית המשפט או בבית הדין הרבני?

סוגיית המזונות נדונה בבית המשפט לענייני משפחה. מדובר בתביעה מרכזית בהליך הגירושין המוגשת על ידי עורך דין מזונות, שיכול להגיש במקביל גם בקשה למזונות זמניים. ניתן לדון בנושא זה גם בבית הדין הרבני אם שני הצדדים הסכימו לכך.

יש הבדלים בין קביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה ובין בית הדין הרבני. כמו כן יש הבדל בין השופטים או הדיינים עצמם. לכל שופט או דיין תפיסת עולם וגישה משפטית משלו לפיה הוא מפעיל את שיקול הדעת שלו.

בבית הדין הרבני לדוגמא נהוג לקבוע חלוקה שווה בהוצאות מדור וכן לפסוק בד"כ מזונות בסכומים נמוכים יותר. בבית המשפט לענייני משפחה, כעיקרון, נקבעים המזונות באופן מאוזן ושוויוני יותר אולם סכום המזונות עשוי להיות גבוה יותר.

אז לאן כדאי לפנות ? לבית המשפט או לבית הדין? התשובה היא – כל מקרה לגופו.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מזונות. נבחן את המקרה שלכם ונגבש עבורכם אסטרטגיה מתאימה לצרכים האישיים שלכם. הדעה הרווחת לפיה לנשים כדאי לפנות לבית המשפט ולגברים כדאי לפנות לרבנות – אינה בהכרח מדויקת !

דוגמא: אמא לתינוק מעוניינת להתגרש. האב בעל הכנסה נמוכה וללא רכוש. האם בעלת הכנסה גבוהה יותר ורכוש אותו קיבלה במתנה/ירושה. במקרה זה ייתכן וכדאי לאם להגיש תביעה למזונות בבית הדין הרבני.

במה תלוי סכום מזונות ילדים?

גובה דמי מזונות הילדים אינו נוסחה מתמטית ואין מקרה אחד דומה למשנהו.

סכום המזונות תלוי בגורמים שונים. לדוגמא מספר הילדים, גיל הילדים, צרכי הילדים, וזמני השהות עם כל אחד מההורים. עוד נבחנות הכנסות ההורים, רכושם ופוטנציאל ההשתכרות. כל אלה משפיעים על גובה מזונות הילדים.

אופן חישוב מזונות ילדים

איך מחשבים מזונות ילדים? זו אחת השאלות הנפוצות אותן נשאל עורך דין מזונות. 

הנוסחה הבלתי רשמית לקביעת הבסיס לחישוב מזונות הילדים לוקחת בחשבון: מזונות בסיס + הוצאות מדור ואחזקתו + הוצאות רפואיות וחינוך חריגות.

מזונות בסיס

הסכום המינימלי אותו יקבע בד"כ בית המשפט עומד על סך כ 1,300-1,700 ₪ לילד לחודש. סכום זה אינו כולל הוצאות מדור ואחזקתו.

כאשר מדובר בכמה ילדים, סכום המזונות אינו מכפלה של צרכי ילד אחד כפול מספר הילדים. שכן יש הוצאות (לדוגמא מזון) שפוחתות כאשר יש מספר ילדים.

סכום המזונות מוצמד בד"כ למדד המחירים לצרכן.

עוד נהוג לקבוע כי קצבאות הילדים מביטוח לאומי יועברו להורה המשמורן בנוסף למזונות.

מדור ואחזקתו

אין חובה לרכוש דירה לילדים. ניתן להעמיד לרשותם דירה שכורה באותה סביבה ורמה אליה היו רגילים.

עלויות המדור יכללו את דמי השכירות ותשלום עבור חשמל, מים, ארנונה וכיו"ב.

נהוג לקבוע 30% מעלויות המדור כשיש ילד אחד. כשיש שני ילדים 40% , ו 50% כשיש שלושה ילדים ומעלה.

כך לדוגמא, אמא לשני ילדים השוכרת דירה בעלות של 4,000 ₪ לחודש, תקבל מהאב הוצאות מדור בסך 1,600 ₪ לחודש.

ניתן להכיר גם בתשלום משכנתא כהוצאות מדור. במקרה כזה המשכנתא מהווה תחליף לדמי שכירות. זאת בתנאי שגובה המשכנתא סביר בהשוואה לשכר דירה.

הוצאות חריגות

על סכום המזונות והמדור מתווספות הוצאות רפואיות וחינוך חריגות. הוצאות אלה אינן נקבעות מראש אלא משולמות לפי הוצאתן בפועל.

נהוג לקבוע כי בהוצאות אלה יחלקו ההורים חצי בחצי ובכפוף ליכולתם הכלכלית.

שיקולים נוספים

בית המשפט יביא בחשבון, בחישוב המזונות, לא רק את הכנסות ההורים אלא גם את רכושם.

כך לדוגמא הורה ששכרו נמוך אבל בבעלותו רכוש רב, ייחשב כבעל יכולת גבוהה לשלם מזונות.

כך יתחשב בית המשפט גם בהורה אשר שכרו נמוך מאוד. בית המשפט יקבע את גובה המזונות באופן שיישארו להורה המשלם דמי מחייה בסיסיים.

עוד יתחשב בית המשפט לא רק בהכנסות ההורים בזמן הדיון המשפטי, אלא יביא בחשבון גם את פוטנציאל ההשתכרות שלהם. לדוגמא הורה ששכרו גבוה אולם בזמן המשפט היה מובטל, יראו את שכרו טרם פוטר כשכר הקובע לחישוב המזונות.

מזונות ילדים – עקרון השוויון וההלכה החדשה של בית המשפט העליון (בע"מ 919/15)

ביולי 2017 פסק בית המשפט העליון בתיק בע"מ 919/15 כי מזונות ילדים יקבעו על בסיס עקרון השוויון בין המינים ושינה באופן מהפכני את מצבם של אבות גרושים בישראל.

עד לאותה פסיקה מקובל היה לחייב גבר לשלם לאישה עבור מזונות ילדים גם כאשר היתה משמורת משותפת. גם במקרה בו הכנסתה של האישה היתה גבוהה משמעותית מזו של הגבר, חויב הגבר בתשלום מזונות הילדים. כך נוצרו לעיתים מצבים מעוותים של בית "עני" לאב, ובית "עשיר" לאם.

בית המשפט העליון שינה את המצב. לא עוד גבר שמחויב במזונות באופן כמעט "אוטומטי". מעתה הבסיס לקביעת מזונות מאוזן ושוויוני יותר.

גובה המזונות יקבע בהתאם לזמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים, ובהתאם להכנסות ההורים.

כך לדוגמא במקרה של משמורת משותפת ושכר דומה, יישא כל אחד מההורים בהוצאות הילדים כשהם אצלו (מזון, שכר דירה, ביגוד וכדומה). את ההוצאות המשותפות (חוגים, טיולים וכדומה) יחלקו ההורים חצי בחצי.

מזונות ילדים בתקופת שרות צבאי או לאומי

בית המשפט נוהג לפסוק כי מזונות בתקופת השירות הצבאי או הלאומי יהיו שליש מגובה המזונות ששולמו טרם החל השרות הצבאי.

האם ניתן לשנות מזונות ילדים שנקבעו בפסיקה או בהסכם?

ראשית ייאמר כי מזונות ילדים, שנקבעו בהסכם או בפסיקה, אינם סופיים וניתן לשנותם בכל זמן ובהינתן הנסיבות המתאימות.

המבקש לשנות את גובה המזונות יידרש להוכיח כי חל שינוי נסיבות מהותי מיום קביעת המזונות בהשוואה ליום הבקשה לשינוי.

שינוי מהותי לדוגמא יכול להיות שינוי בהסדרי שהות, מעבר למשמורת משותפת, שינוי במצב רפואי או שינוי ביכולת ההשתכרות.

ניתן לשנות מזונות בין אם נקבעו בהסכם ובין אם נקבעו על ידי בית המשפט. אולם ככל ומדובר במזונות שנקבעו בהסכם ,הדבר מורכב יותר ויידרשו טענות מבוססות יותר וכבדות משקל.

האם אפשר להתחמק מתשלום מזונות ילדים ?

ככלל, הורה אינו פטור מחובתו לזון את ילדיו. הורה אינו יכול לחמוק מתשלום מזונות ילדים. ניתן לפנות לבית המשפט כדי שיבחן האם מתקיימות נסיבות מיוחדות המונעות מהורה לפרנס את ילדיו.

כך לדוגמא בעיות רפואיות המגבילות את יכולת הפרנסה ייבחנו בחיוב על ידי בית המשפט. אולם טענות כגון עבודה במשרה חלקית או לימוד בישיבה יידחו בד"כ על ידי בית המשפט.

חובת ההורה לעשות כל אשר ביכולתו על מנת לספק את צרכיהם של ילדיו. בראש ובראשונה על ההורה לעבוד במשרה מלאה.

אם אין ביכולת ההורה לעבוד יבחן בית המשפט את האפשרות לממש את רכושו של ההורה עבור תשלום מזונות .

טענותיו של הורה שפוטר מעבודתו ועקב כך אינו משלם מזונות יידחו גם הם בד"כ על ידי בית המשפט. במקרה כזה יבחן בית המשפט את פוטנציאל ההשתכרות של ההורה טרם פיטוריו ולא את הכנסתו הנוכחית.

כאשר הורה לא משלם מזונות, יכול ההורה השני לפנות לביטוח הלאומי ולבדוק את תנאי הזכאות.

הסכם מזונות ילדים

הורים יכולים להסכים ביניהם על סכום המזונות שישולם על ידי מי מהם עבור הקטין.

ההסכמה יכולה להיות כחלק מהסכם גירושין או הסכם פרידה. הורים אשר מביאים ילדים שלא במסגרת זוגית גם יכולים להגיע להסכמה בדבר מזונות ילדים.

הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור בית המשפט.

אם ההסכם לא התחשב בטובת הקטין אלא בטובת ההורים בלבד יוכל הקטין להגיש תביעה למזונות כנגד הוריו או אחד מהם, למרות קיומו של ההסכם, באמצעות אדם בגיר.

אם ההסכם התחשב בטובת הקטין, הוא יחייב אותו. במקרה כזה הקטין לא יוכל להגיש תביעה בעניין המזונות, אלא אם יוכל להראות שחל שינוי נסיבות מהותי המצדיק זאת.

רוצה לדעת עוד ?

מה בדיוק קורה בפגישת יעוץ איתי ? לחץ כאן

פתחו לך תיק יישוב סכסוך? הוזמנת לפגישת מהו"ת? לחץ כאן

מהם כללי האצבע לבחירת עורך דין גירושין מומלץ? לחץ כאן

מוזמנים לקבל את
המדריכים לזוגיות במשבר:

לשקם או לשחרר?
מפת דרכים לזוגיות במבחן.

לשמור על הילדים
גם כשנפרדים !

חושבים על גירושין?
ככה תיערכו נכון !

לעוד טיפים עיקבו אחרינו

עו"ד עופר סטרוסקי – דיני משפחה, גירושין וירושה

עורך דין לענייני משפחה עופר סטרוסקי

לתיאום יעוץ משפטי אישי

התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת!

מעדיפים להשאיר פרטים בטלפון  054-8131914 או בואטסאפ?

אני מזמין אותך לקבל את המדריך השלם

חושבים על גירושין?  ככה תיערכו נכון !

כאן. עכשיו. במתנה!

עורך דין לענייני משפחה עופר סטרוסקי

לתיאום פגישת ייעוץ אישית
עם עו״ד עופר סטרוסקי

מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית?
*דיסקרטיות מובטחת*