עורך דין ירושה

עורך דין ירושה

אף אדם לא נהנה לחשוב על היום בו הוא יחלוף מן העולם. האמת היא שרוב האנשים מדחיקים מחשבות כאלה והדבר טבעי לחלוטין. עם זאת המוות הוא חלק מהחיים ואין אנו יודעים מה צופן לנו המחר. לכן כדאי להתכונן, מומלץ עם עורך דין ירושה, ולהבין את השלכות דיני הירושה על היקרים לנו מכל.

כך, חשוב להבין מהי ירושה ומהי צוואה? מי הם היורשים?  מי כשר לרשת ומי פסול? מה זכויות היורשים? מה זכותה של בת הזוג? האם לילד מאומץ או לידועה בציבור יש זכויות בירושה? האם ניתן להסתלק מזכות בירושה? לטובת מי ניתן להסתלק? ומה בכלל ההבדל בין ירושה לצוואה?

תוכן עניינים:

מהי ירושה?

ירושה היא, על פי חוק הירושה התשכ"ה- 1965, העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה.

במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי מפתח קבוע בחוק. אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי חוק, אזי המדינה היא היורשת.

קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר ויורש אותם המוטב המופיע ברישומים. בכל מקרה אחר יש לציין מפורשות בצוואה.

מי כשר לקבל את הירושה?

כל אדם שהיה בחיים בזמן פטירת המוריש, כשר לרשת אותו.

גם תינוקות שנולדו תוך 300 ימים (כעשרה חודשים) מיום פטירת המוריש כשרים לרשת.  כך לדוגמא, אם אדם נפטר כאשר אשתו בהריון, אזי התינוק כשר לרשת את אותו אדם. לעניין זה יודגש כי גם תינוק שנולד לזוג לא נשוי כשר לרשת את הנפטר.

מי פסול מלקבל את הירושה?

בשני מקרים מרכזיים פסול אדם מלזכות בירושה: 

האחד, מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו. כך לדוגמא אדם שגרם למות המוריש בשגגה (תאונת דרכים ללא כוונה) כן יהיה כשר לרשת. גם מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, חוזר ונעשה כשר לרשת.

השני, מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש או שזייף אותה לא יהיה זכאי לירושה. גם אדם שתבע על פי צוואה מזויפת פסול לרשת.

מי הם היורשים?

החוק קובע כי היורשים הם על פי דין או זוכים על פי צוואה.

זה המקום להבהיר מהי צוואה. צוואה היא מסמך שבמסגרתו אדם קובע הוראות מה ייעשה בנכסיו לאחר אריכות ימיו ושנותיו.

כלומר : אם אדם הותיר צוואה, היורשים יהיו על פי הוראות הצוואה. פשוט. ואם לא הותיר צוואה יורשיו החוקיים יהיו על פי מה שקבוע בדין ככלל "ברירת המחדל".

זהות היורשים על פי דין

ראשית יורש על פי דין בן זוג של המוריש כולל מי שנישא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל. לדוגמא אישה נוצרייה שנישאה לגבר יהודי בנישואים אזרחיים תירש אותו על פי הדין.

זכויות ירושה על פי דין המוקנות לבני זוג נשואים יחולו גם על ידועים בציבור. וזאת אם המוריש והידוע בציבור חיו חיי משפחה במשק בית משותף. ובנוסף שהמוריש והידוע בציבור אינם נשואים לאדם אחר בשעת מותו של המוריש.

לדוגמא, יעקב היה בעבר בן זוגה של רחל אולם הם לא התגרשו באופן רשמי. כיום יעקב הוא ידוע בציבור של לאה. בשעת מותו של יעקב רחל תירש אותו (שכן הוא נשוי לה באופן רשמי). לאה לא תירש את יעקב אלא אם כן הוא ערך צוואה לטובתה.

שנית יורשים על פי דין קרובי המוריש. כלומר ילדי המוריש וצאצאיהם והורי המוריש וצאצאיהם. גם סבו וסבתו של המוריש וצאצאיהם יורשים על פי דין.

גם ילדים שאומצו כדין נחשבים יורשים על פי דין כאילו היו ילדים ביולוגיים.

שימו לב כי מדובר בקביעת זהות היורשים על פי דין. סדר חלוקת הירושה וזכויות כל אחד מהיורשים נקבע על פי עקרונות מעגלי הקרבה.

סדר חלוקת הירושה על פי דין

ירושת קרובי המוריש

קרובי המוריש כלולים בשלושה מעגלי קרבה.

המעגל הראשון – ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדי המוריש, ניניו וכדומה).

במעגל השני – הורי המוריש וצאצאיהם – (אחי המוריש, אחייניו וכדומה).

מעגל שלישי – הורי הורים של המוריש וצאצאיהם (דודי המוריש, בני דודיו וכדומה).

העקרונות של שיטת מעגלי הקרבה:

עיקרון ראשון – מעגל קרבה קרוב קודם למעגל קרבה רחוק. כלשון החוק: "ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו". לדוגמא אם אדם נפטר והותיר אחריו ילדים, הורים ובני דודים, הילדים יזכו בירושה ואילו ההורים ובני הדודים לא יירשו כלל.

עיקרון שני – בתוך כל מעגל קרבה אדם קודם לצאצאיו. לדוגמא אם אדם נפטר והותיר אחריו הורים ושני אחים. ההורים יזכו בירושה והאחים לא יירשו.

עיקרון שלישי – שוויון. ירושה על פי דין תהיה בחלקים שווים. העיקרון חל גם על שוויון בין המינים וגם על שוויון בין ילדים שנולדו להורים נשואים או שנולדו מחוץ לנישואים. לדוגמא אדם נפטר והותיר אחריו שתי בנות ובן מחוץ לנישואים. כל אחד מהילדים יזכה בשליש מהירושה.

יש לשים לב כי זכות הירושה של בן זוג אינה חלק משיטת מעגלי הקרבה. אם המוריש הותיר אחריו בן זוג יש להשתמש בעקרונות מעגלי הקרבה רק לאחר קביעת חלקו של בן הזוג בירושה.

זכות הירושה של בני הזוג

מה הכלל כאשר רוצים לחלק ירושה על פי דין ולמוריש היה בן זוג?. במקרה כזה יש לחלק לבן הזוג את חלקו בירושה לפני החלוקה ליתר קרובי המוריש.

חלוקת הרכוש לבן הזוג תיעשה לפי הכללים הבאים:

רכוש מסוים המגיע לבן הזוג בלבד – בן הזוג יקבל מיטלטלין השייכים לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף כולל המכונית הפרטית.

יתר הרכוש המגיע לבן הזוג ולשאר היורשים –  אם המוריש הותיר אחריו ילדים או צאצאיהם או הורים, בן הזוג יירש 50% מהירושה והיתר יתחלק בין שאר היורשים לפי עקרונות מעגלי הקרבה.

ככל והמוריש הותיר אחריו אחים או צאצאיהם או סבים, בן הזוג יירש 2/3 מהירושה והיתר יתחלק בין שאר היורשים לפי עקרונות מעגלי הקרבה. 

הסתלקות מירושה 

יורש רשאי לוותר על חלקו (להסתלק) בירושה לאחר מות המוריש. התוצאה היא שרואים את המסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה.

ניתן להסתלק מירושה באופן מלא או באופן חלקי. אם יורש הסתלק  מחלקו, חוזרים לכללי "ברירת המחדל" וחלקו של המסתלק עובר ליורשים הכשרים על פי דין כאמור לעיל.

אפשר להסתלק מחלק בירושה רק לטובת אלד מאלה. בן זוגו של המוריש, ילדו של המוריש ואחיו של המוריש. כך לדוגמא אדם נפטר והותיר ירושה לבנו ובתו. הבן לא יוכל להסתלק מחלקו לטובת אשתו או אמו. 

חשוב לשים לב, יורש פוטנציאלי אינו יכול להסתלק מהירושה כאשר המוריש עדיין בחיים.

דרך ההסתלקות נעשית בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או באמצעות עורך דין ירושה לבית המשפט לענייני משפחה.

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. הצו אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של הנפטר. ללא צו ירושה לא ניתן לקבל כדין את ירושת הנפטר.

כך לדוגמא, ללא צו ירושה כספי הנפטר המוחזקים על ידי הבנק לא יועברו לידכם. גם מקרקעין הרשומים על שם הנפטר לא יועברו לידיכם בטאבו ללא צו ירושה. 

במאמר זה סקרנו את הסוגיה של ירושה על פי דין בקצרה ובאופן כללי בלבד. 

מדובר בנושא רגיש בו מעורבים בד"כ בני משפחה נוספים, ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין ירושה הבקיא בתחום זה על מנת שיטפל עבורכם בענייני הירושה באופן מקצועי ומדויק.  כך לא יישאר פתח לסכסוכי ירושה עתידיים של יקיריכם וימנעו בעיות ומחלוקות מיותרים.

לסיום נאחל בריאות ואריכות ימים עד 120 !

היכן ניתן שירות כעורך דין ירושה

עורך דין סטרוסקי הינו הבעלים של משרד עורך דין ירושה בהוד השרון. עו"ד ירושה עופר סטרוסקי נותן שירותים לא רק בהוד השרון אלא בכל אזור המרכז והשרון – כדוגמת רעננה, כפר סבא, פתח תקווה ונתניה.

לשאלות ומידע נוסף בענייני ירושה, צוואה ודיני משפחה, ולפתרון מותאם לצרכים האישיים שלכם, הנכם מוזמנים ליצור קשר בדיסקרטיות וללא כל מחויבות.עו"ד