fbpx

הפחתת מזונות ילדים

הפחתת מזונות איננה משימה פשוטה כלל וכלל. אולם מזונות ילדים ניתנים לשינוי במידה ואירע שינוי נסיבות מהותי. ומהו שינוי מהותי? שינוי בהשוואה למועד הקביעה הקודמת בעניין המזונות. שינוי שלא נצפה ולא ניתן היה לצפותו מראש. כאשר מדובר בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין וכעת מבקש אחד הצדדים לשנותו, קבעה הפסיקה כי יש לראות את שינוי המזונות גם בהקשר הכולל של ההגעה להסכם. כמו כן דרוש שכנוע חזק שאכן יש שינוי מהותי בנסיבות המצדיק התערבות במה שהוסכם.

לפניכם מידע מקיף אודות אחד הנושאים היותר מורכבים בדיני המשפחה – הפחתת מזונות ילדים.

מתי ניתן לבקש הפחתת מזונות ילדים

פסק דין למזונות ילדים איננו סופי וניתן לשוב ולדון בו במידה שאירע שינוי מהותי בנסיבות בהשוואה למועד שבו נקבעו המזונות בפסק דין.

כאשר מדובר בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין וכעת מבקש אחד הצדדים לשנותו, קבעה הפסיקה, כי יש לראות את שינוי המזונות גם בהקשר הכולל של ההגעה להסכם. וכפי שקבע כב' הנשיא שמגר בע"א 4515/92 שטיין נ' שטיין:

"עניין סמכות ההתערבות של בית המשפט בסכום המזונות שנקבע בהסכם מחייבת הבהרה והדרכה. בתחום המזונות רשאי בית המשפט אמנם לבחון בנסיבות ראויות את קיומו של שינוי נסיבות. אולם, כאשר מדובר על סכום מזונות שנקבע בהסכם בין ההורים, אין לשנות את המזונות על נקלה אלא אך ורק במקרים בולטים. הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר של נקודות רבות שבמחלוקת ויש לבחון אותו כשלמות אחת. יש לנסות ולהקנות לו יציבות ואמינות כדי לטפח הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת ליישוב. אחרת לא יהיה ערך להסכם גירושין וכל הסכם יהיה רק בגדר שלב ביניים עד לפנייה חוזרת לבית המשפט.

סיכומו של דבר, אפשר לשנות גם סכומים של דמי מזונות שהוסכם עליהם בחוזה בין ההורים. אולם בטרם יוכרע בכך דרוש שכנוע חזק שאכן יש שינוי מהותי בנסיבות המצדיק התערבות במה שהוסכם"

תוכן עניינים

הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם

בתי המשפט קבעו כי על הטוען לשינוי בנסיבות להוכיח שינוי נסיבות מהותי, ועליו להיות כזה שלא נצפה ולא ניתן היה לצפות מראש, בעת החתימה על ההסכם.  כלומר, נטל ההוכחה מוטל על מי שמבקש לשנות את אשר נקבע בהסכם, ועליו להביא ראיות משכנעות. שינוי הנסיבות צריך להיות כזה שאם יישאר פסק הדין המוסכם על כנו, תהא אכיפתו בלתי צודקת.

חשוב לשים לב, ניתן להפחית כמובן גם מזונות שנקבעו בפסק דין ולא רק בהסכם. אולם כשהמזונות נקבעו בהסכמת הצדדים ולא נכפו על ידי בית המשפט, בד"כ יהיה מורכב יותר לשכנע את בית המשפט להפחית את המזונות. כאשר החיוב נקבע בהסדר מזונות הנטל מוגבר יותר והוא גבוה אף יותר כשהחיוב נקבע במסגרת הסכם גירושין כולל. כך קבע בית המשפט כי "הסכם גירושין הוא מעשה רקמה עדינה, שמזונות ילדים הוא אחד החוטים המרכזיים בו. אם פרמת חוט זה, נמצאת מפר את מערכת האיזונים שבבסיס ההסכם".

הפחתת מזונות
הפחתת מזונות ילדים

לתיאום יעוץ משפטי אישי

מעדיפים להשאיר פרטים בטלפון  054-8131914 או בוואטסאפ?

התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת.

תביעה להפחתת מזונות

בית משפט הדן בתביעה חדשה להפחתת מזונות יקבע בזהירות יתירה ובצורה ברורה וחד משמעית, האם חל שינוי בנסיבות ? מהו שינוי הנסיבות ? והאם שינוי הנסיבות מצדיק שינוי בסכום המזונות אשר נקבע בעבר?

בית המשפט יבחן באופן מתוחם את הרכיב הספציפי שבו חל שינוי הנסיבות המהותי. ביחס אליו בלבד יקבע האם יופחתו המזונות ובאיזו מידה, תוך חתירה לצמצום היקף ההתדיינות. ככל שמדובר בשינוי באחד מרכיבי המזונות, אין מקום להפחתת כלל סכום המזונות, ולשינוי דרמטי בשיעור המזונות שהיה נהוג לאורך זמן. אלא יש לבחון רק את השינוי שחל בפרמטר הספציפי.

נקודת המוצא ממנה בוחנים שינוי

פסיקה עקבית וארוכת שנים של בית המשפט העליון קבעה כי בבקשה להפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות מהותי, בית המשפט אינו פועל בחלל ריק. הואיל והמצב שהיה קיים בעבר הוא נקודת מוצא מחייבת, כך נקבע, יש להידרש רק לאותה סוגיה בה חל שינוי הנסיבות האמור, ואל לו לבית המשפט לבחון את הנתונים מבראשית.

המבקש הפחתת מזונות חייב לנהוג בתום לב

יידע כל מי שתובע הקטנת מזונות, שאם יתברר שפעל שלא בתום לב ולא הציג את מלוא התמונה אודות הכנסותיו ורכושו באופן כנה ואמיתי, וקל וחומר אם ביצע "תרגילים חשבונאיים", שביהמ"ש לא ישעה לתביעתו, אף אם יוכח שהכנסות הצד שכנגד גדלו.  

התנאי של שינוי נסיבות מהותי הוא תנאי הכרחי בכדי לקבל תביעה לשינוי סכום מזונות פסוק, אך לא תנאי מספיק. בנוסף יש צורך בבחינת תום לב של מגיש התביעה (האיש או האישה) בהגשת התביעה. תום הלב נבחן בין היתר בשאלות הבאות:

  • האם מגיש התביעה "משחק בקלפים גלויים" בכל הקשור למצבו הכלכלי בכלל והכנסתו בפרט? כיצד התנהל בתשלום מזונותיו השוטפים מאז פסק הדין הפסוק למזונות?
  • האם יצר חובות או הקפיד על תשלומים שוטפים ובמועד?
  • האם מעכב את בירור התביעה הרכושית של בני הזוג, באופן שחלוקת הרכוש המשותף מתעכבת, עובדה שיש לה השפעה מהותית על מצבם הכלכלי של שני הצדדים.

 

במצב דברים זה, נתון לבית המשפט שיקול הדעת שלא להורות על שינוי סכום המזונות הפסוק, אפילו גדל שכרו של אחד הצדדים בשיעור משמעותי. כאמור יש לבחון במצב דברים זה את התנהלות מגיש התובענה לשינוי סכום המזונות הפסוק, ב"משקפי" תום הלב ומכלול יחסי בני הזוג".

הפחתת מזונות עקב נישואין וילדים נוספים

בית המשפט לא רואה בדרך כלל נישואים שניים כשינוי נסיבות מהותי. בפסיקה נקבע כי חובותיו החומריות הנוספות שקיבל על עצמו צד מסוים עקב נישואין, הם בגדר הצפוי מראש ולא יביאו להפחתת מזונות.

לגבי ילדים נוספים, אין לצאת מן ההנחה שכל שינוי בהרכב המשפחתי החדש, יש בו אוטומטית כדי להשליך על סכום המזונות. ובקיצור, כל מקרה ייבחן לגופו.

איך מגישים בקשה להפחתת מזונות

כעת כאשר כל התמונה מוצגת לפניכם, ברור איזה תפקיד משמעותי תופס עורך דין לענייני משפחה בכול הנוגע להפחתת מזונות, הן כאשר המזונות נקבעו בפסק דין ובוודאי כאשר הם נקבעו בהסכם. חשוב לזכור, הפחתת מזונות תחול מיום הגשת התביעה ! אין הפחתת מזונות ריטרואקטיבית.

מעוניינים להגיש תביעה להפחתת מזונות? יש לכם שאלות נוספות? מבקשים ייעוץ בנושא? עורך הדין עופר סטרוסקי עומד לשירותכם.

רוצה לדעת עוד ?

מה בדיוק קורה בפגישת יעוץ איתי ? לחץ כאן

פתחו לך תיק יישוב סכסוך? הוזמנת לפגישת מהו"ת? לחץ כאן

מהם כללי האצבע לבחירת עורך דין גירושין מומלץ? לחץ כאן

אני מזמין אותך לקבל את המדריך השלם

חושבים על גירושין?  
ככה תיערכו נכון !

כאן. עכשיו. במתנה!

לעוד טיפים עיקבו אחרינו

עו"ד עופר סטרוסקי – דיני משפחה, גירושין וירושה

עורך דין גירושין

לתיאום יעוץ משפטי אישי

התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת!

מעדיפים להשאיר פרטים בטלפון  054-8131914 או בואטסאפ?

אני מזמין אותך לקבל את המדריך השלם

חושבים על גירושין?  ככה תיערכו נכון !

כאן. עכשיו. במתנה!

עורך דין גירושין

לתיאום פגישת ייעוץ אישית
עם עו״ד עופר סטרוסקי

מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית?
*דיסקרטיות מובטחת*