fbpx

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין כולל בחובו באופן טבעי הפרדה וחלוקה של הרכוש המשותף. על פי החוק חלוקת הרכוש צריכה להיות פשוטה ושוויונית. אולם המציאות מלמדת כי לא אחת חלוקת רכוש בין בני זוג מהווה מקור לסכסוך ומחלוקות בין הצדדים.
מה קובע חוק חלוקת רכוש בגירושין?. איך מחלקים רכוש שניתן לאחד הצדדים במתנה או בירושה?. כיצד מחולקות זכויות עתידיות לפנסיה?. מה תוקפו של הסכם ממון?. 
למי שייך רכוש הרשום על שם אחד מבני הזוג? איך מחלקים את הדירה המשותפת? כיצד מעריכים ומחלקים חברה או עסק ?.
מדוע כדאי לחתום על הסכם גירושין ולחלק את הרכוש בהסכמה?

חלוקת רכוש בגירושין – להשיג עבורך את המקסימום 

בגדול, סכסוכי גירושין עוסקים בשני נושאים מרכזיים – ילדים וכסף. בהנחה שלשני בני הזוג אכפת מהילדים, הרי שבסופו של יום נושא חלוקת רכוש בין בני זוג הוא עניין של כסף. הרבה כסף. 

חלוקת הרכוש בגירושין נוגעת לכל זכות בעלת שווי כלכלי שהצטברה בידי הצדדים במהלך החיים המשותפים. לדוגמא: מקרקעין, דירות, מיטלטלין, חשבונות בנק, כלי רכב, זכויות סוציאלית, פנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות, מוניטין עסקי ואישי, זכויות באופציות ומניות, וגם חובות כספיים (נכסים שליליים).

לפיכך עורך דין שמטפל בחלוקת רכוש בגירושין צריך להיות מקצוען גם בצד המשפטי וגם בצד הכלכלי. אולם המציאות מלמדת כי לרוב עורכי הדין לענייני משפחה אין השכלה כלכלית, אלא משפטית בלבד. תבדקו בעצמכם.

לכן רוב עו"ד לענייני גירושין נעזרים לא פעם ב"צוות מומחים" כגון רואי חשבון וכלכלנים לניהול התיק שלכם. עכשיו שאלו את עצמכם, מי בדיוק משלם, במישרין או בעקיפין, ל"צוות המומחים" ?.

לעו"ד עופר סטרוסקי תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים זאת בנוסף כמובן לתואר במשפטים. משרדו מציע לכם שילוב ייחודי של ידע משפטי עסקי וכלכלי בעזרתו תמקסמו את החלק שלכם ברכוש המשותף.

איך מחלקים רכוש בגירושין?

מה קובע החוק?

חוק יחסי ממון בין בני זוג (חוק חלוקת רכוש בגירושין) חל על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974. נקבע בחוק כי בעת הגירושין ייעשה הסדר איזון משאבים.

ברירת המחדל של חלוקת רכוש בגירושין תהיה בד"כ שוויונית. היא כוללת זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות. כך נקבע עיקרון שכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי למחצית משווי כלל נכסי הזוג.

החוק מבדיל בין רכוש משותף אותו צבר הזוג במהלך החיים המשותפים והוא נכלל באיזון המשאבים. כמו כן מבדיל רכוש שאינו משותף, כדוגמת רכוש אשר צבר אחד מבני הזוג לפני הנישואין.

רכוש אשר ניתן לאחד הצדדים בירושה או במתנה במהלך הנישואין אינו נחשב עקרונית כמשותף. לפיכך הוא אינו נכלל באיזון המשאבים.

מהם החריגים להסדר איזון המשאבים?

הכלל כאמור בחוק הוא חלוקת רכוש שוויונית (הסדר איזון משאבים). אלא שלכל כלל יש יוצא מהכלל. לבית המשפט או לבית הדין הרבני נתון שיקול הדעת לקבוע חלוקה שונה ושאינה שוויונית אם ראה נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. כך יכול לקבוע בית המשפט לדוגמא:

  • לקבוע נכסים ששווים לא יאוזן בין בני הזוג.
  • להורות כי חלוקת הנכסים לא תהיה חצי בחצי אלא לפי יחס אחר שיקבע. זאת בהתחשב בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.
  • להורות על המועד הקובע לחישוב ערך הנכסים לאיזון שהוא לדוגמא מוקדם למועד פרידת הזוג.
  • לקבוע כי חלוקת הרכוש תתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג במועד מוקדם יותר לפרידתם. 

מהי חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי המסדיר את חלוקת הרכוש בגירושין. היא חלה על בני זוג אשר נישאו לפני 1.1.1974. בנוסף החזקה חלה גם על חלוקת רכוש בין בני זוג ידועים בציבור. כך גם על בני זוג שחיו יחד ללא נישואין, כולל זוגות חד מיניים.
איך מחולק רכוש הנצבר במהלך החיים המשותפים לפי חזקת השיתוף? חלוקת רכוש בין בני זוג שניהלו אורח חיים משותף ותקין תהיה שוויונית. ניתן לסתור את חזקת השיתוף  ע"י הצד שכנגד וחובת ההוכחה עליו.
לכאורה, המצב המשפטי ברור וחלוקת רכוש בגירושין צריכה להיות פשוטה ושוויונית. אולם המציאות מלמדת כי לא אחת חלוקת רכוש בגירושין מהווה מקור לסכסוך ומחלוקות בין הצדדים. מדוע? כיוון שהחוק מאפשר גם לרכוש שאינו משותף להיכלל בחלוקת הנכסים ואיזון המשאבים. כאשר אחד מבני הזוג מוכיח כוונת שיתוף ברכוש מסוים, קמה לו הזכות באותו רכוש. בהתנהלות משפטית נבונה, יכול אחד מבני הזוג להיות שותף בדירה או בעסק הרשומים רק על שם בן הזוג השני.

תוקפו של הסכם ממון

חלוקת רכוש בגירושין לבני זוג אשר חתמו על הסכם ממון תיעשה בהתאם לאותו הסכם. הסכם הממון גובר בד"כ על החלוקה עפ"י חוק יחסי ממון או חזקת השיתוף. ובפשטות, הסכם ממון מאפשר לצדדים להחליט בעצמם ולפי שיקול דעתם כיצד תקבע חלוקת רכוש בגירושין.

חוק יחסי ממון קובע, כי רכוש שהוסכם עליו בין בני הזוג בכתב, שלא יאוזן ביניהם בעת גירושין, לא יילקח גם הוא במסגרת הסדר איזון המשאבים. 

חלוקת רכוש הרשום על שם אחד מבני הזוג ונצבר במהלך הנישואין

הדין קובע עקרון כי רכוש הנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג יחולק שווה בשווה. לפיכך, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ורשום על שם אחד מבני הזוג שייך עקרונית גם לבן הזוג השני. הרישום עצמו אינו משקף בהכרח את הבעלות האמיתית של אחד הצדדים ברכוש, אלא אם כן יוכח שזאת היתה כוונת הצדדים.
אולם, יש לשים לב ולפעול בתבונה משפטית ובזהירות. כל עוד רשום נכס על שם אחד מבני הזוג הוא יכול למכור אותו ללא הסכמת או אפילו ללא ידיעת בן הזוג האחר. על כן מומלץ לפנות ראשית לבית המשפט בבקשה לצווי עיקול זמניים, צווי מניעה ואיסור דיספוזיציה ברכוש.

חלוקת רכוש הרשום על שם אחד מבני הזוג לפני הנישואין

רכוש שהביא בן זוג לפני הנישואין שייך עקרונית רק לו. קל וחומר כשהרכוש רשום רק על שמו. האם ניתן לשנות זאת? התשובה היא כן !. אפשר לשכנע את בית המשפט כי גם לצד השני יש חלק ברכוש. זאת גם אם הרישום ע"ש רק אחד מבני הזוג. כיצד עושים זאת? יש להוכיח כוונת שיתוף ספציפית באותו רכוש.
אם כך, כיצד מוכיח בן הזוג האחר כוונת שיתוף?. יש להראות לבית המשפט נסיבות עובדתיות נוסף על עצם קיום הנישואין, המלמדות על זכויות ברכוש. מומלץ להתייעץ מראש עם עורך דין גירושין כדי לבחון ולהציג את הדברים בצורה המשפטית הנכונה.

ניקח לדוגמא דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג לפני הנישואין. אם נוכיח כי הצד שאינו רשום ביצע השקעות כספיות משמעותיות בדירה, סביר להניח שבית המשפט יקבל את כוונת השיתוף. זאת רק דוגמא אחת מיני רבות להוכחת כוונת שיתוף. יש לבדוק באופן מקצועי כל מקרה לגופו. כך, בהתנהלות משפטית נבונה ניתן לקבל זכויות ברכוש שנרשם ע"ש הצד השני לפני הנישואין.

חלוקת רכוש בגירושין – דירה

דירת המגורים הינה בד"כ הנכס החשוב והמשמעותי ביותר שיש לבני הזוג. לכל אחד מבני הזוג עומדת בכל עת הזכות לפרק את השיתוף בדירה. פירוק השיתוף יהא בדרך של מכירת הדירה וחלוקת הפדיון בין בני הזוג לאחר החזר המשכנתא. בין אם בהסכמה ובין אם לא.

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

מה עושים כאשר לצורך חלוקת רכוש בגירושין יש למכור דירה המשמשת למגורי ילדים קטינים?. במקרה כזה בית המשפט יעכב את מכירת הדירה עד שיימצא פתרון מגורים ראוי לילדים.

חלוקת רכוש בגירושין – חברה או עסק

חברה או עסק שהוקמו על ידי בן זוג אחד במהלך הנישואין, יכולים להיחשב כעסק המשותף לשני בני הזוג. מה עושים כאשר מדובר בעסק שהוקם לפני הנישואין והמשיך להתקיים ולפעול במהלכם?. במקרה זה החלק שיוכר כעסק משותף לחלוקת רכוש בגירושין הינו החלק היחסי של העסק שהיה קיים במהלך הנישואין.

כיצד מעריכים את שוויה של חברה או עסק ?. מומלץ להיעזר בעורך דין גירושין בעל ניסיון והשכלה כלכלית ואף למנות במידת הצורך רו"ח או שמאי המתמחה בהערכת שווי חברות. השיטה המקובלת בד"כ בבית המשפט להערכת חברות ועסקים הינה שיטת ה DCF (Discounted Cash Flow) . שיטה זו מעריכה את שווי החברה על פי תזרים המזומנים המהוון של נכסיה הנוכחיים של החברה ושל הזדמנויות ההשקעה העתידיות. יש לציין כי ניתן להכליל גם מוניטין עסקי ומוניטין אישי, כרכוש משותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג.

מדוע כדאי לחתום על הסכם גירושין ולחלק את הרכוש בהסכמה?

כאמור, החוק קובע עיקרון של חלוקת רכוש שווה בין בני הזוג. אם כך מדוע כדאי לחתום על הסכם גירושין?. התשובה היא שלכל כלל יש יוצא מהכלל. ביהמ"ש יכול לקבוע שחלוקת הרכוש בין בני זוג לא תהיה חצי חצי אלא ביחס אחר.
כלומר, תביעה לחלוקת רכוש בגירושין כרוכה באי וודאות משפטית. האם אתם תהיו אלה שיצאו מן הכלל?. החלטת בית המשפט נתונה לשיקול דעת השופט ויכולה להיות בלתי צפויה. על כן, לאור המורכבות המשפטית וההשלכות הכלכליות המשמעותיות שיש לחלוקת רכוש בגירושין המסקנה די ברורה. מומלץ ורצוי לצדדים לנסות להגיע להסכמות ביניהם ולהימנע ממאבקים.

רוצה לדעת עוד ?

מה בדיוק קורה בפגישת יעוץ איתי ? לחץ כאן

פתחו לך תיק יישוב סכסוך? הוזמנת לפגישת מהו"ת? לחץ כאן

מהם כללי האצבע לבחירת עורך דין גירושין מומלץ? לחץ כאן

מוזמנים לקבל את
המדריכים לזוגיות במשבר:

לשקם או לשחרר?
מפת דרכים לזוגיות במבחן.

לשמור על הילדים
גם כשנפרדים !

חושבים על גירושין?
ככה תיערכו נכון !

לעוד טיפים עיקבו אחרינו

עו"ד עופר סטרוסקי – דיני משפחה, גירושין וירושה

עורך דין לענייני משפחה עופר סטרוסקי

לתיאום יעוץ משפטי אישי

התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת!

מעדיפים להשאיר פרטים בטלפון  054-8131914 או בואטסאפ?

אני מזמין אותך לקבל את המדריך השלם

חושבים על גירושין?  ככה תיערכו נכון !

כאן. עכשיו. במתנה!

עורך דין לענייני משפחה עופר סטרוסקי

לתיאום פגישת ייעוץ אישית
עם עו״ד עופר סטרוסקי

מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית?
*דיסקרטיות מובטחת*