שומרים על האינטרסים האישיים והכלכליים שלכם !

משרד עו"ד לענייני משפחה - עופר סטרוסקי - עורך דין וכלכלן

עורך דין גירושין

גירושין ברבנות

לרוב גירושין ברבנות כרוכים לא רק בסיום הפורמלי של הנישואין (התרת נישואין ומתן גט). אלא נלווים אליהם בד"כ גם פירוק שיתוף כלכלי, הסדר משמורת על הילדים וחלוקת זמני שהות, בתשלום מזונות ילדים, מזונות אישה וכו'.

גירושין ברבנות או בבית משפט?

גירושין ברבנות

ביהדות נעשים הגירושין בכך שהבעל נותן לאשה גט. לרבנות (בית הדין הרבני) סמכות ייחודית ובלעדית בכל הקשור בהתרת הנישואין ומתן גט. אם שני בני הזוג יהודים בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך להתערב בהתרת הנישואין ומתן גט.
אולם בשאר העניינים הכרוכים בגירושין כגון חלוקת רכוש, משמורת, מזונות ילדים, מזונות אישה, לרבנות ולבית המשפט לענייני משפחה סמכות מקבילה .

פתיחת תיק גירושין ברבנות

הליך הגירושין מתחיל בפתיחת תיק ברבנות. מקום הדיון ברבנות נקבע עפ"י מקום המגורים האחרון של בני הזוג. יש אפשרות לכרוך לתיק תביעת הגירושין נושאים כגון חלוקת רכוש, מזונות אישה, מזונות ילדים, משמורת ילדים – הסדרי שהות. במסגרת התיק ניתן גם להגיש בקשה לצווי עיקול, צו עיכוב יציאה מהארץ ובקשות לצווים אחרים.

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות?

מחיר פתיחת תיק ברבנות כרוך באגרה בסך 391 ₪. ניתן לפתוח את התיק באופן עצמאי או בעזרת עורך דין גירושין. צריך וחשוב מאוד לפרט את התביעה ככל האפשר ולציין את כל הפרטים והבקשות. החסרת פרטים עלולה לפגום בכנות התביעה ולהעביר את היתרון לצד השני. בכל מקרה חובה לחתום על התביעה בפני גורם מייצג כגון עורך דין לענייני משפחה.

פתיחת תיק גירושין ברבנות, מה להביא ?

מסמכים אותם צריך לצרף לבקשה לפתיחת תיק ברבנות:
1. תעודת זהות וספח של התובע/ת.
2. כתב תביעה.
3. צילום תעודת נישואין.
4. העתק כתובה.

לחצו כאן: לאתר הרבנות   או כאן: טופס פתיחת תיק גירושין ברבנות להורדה בחינם

 

עילות לגירושין ברבנות

על פי ההלכה היהודית יש צורך בסיבה כדי להתגרש ולכן הרבנות דורשת הוכחה של עילת (סיבת) גירושין. ללא עילה לא יהיה ניתן להתגרש.

ישנן מספר עילות מוכרות אותן יש להוכיח על מנת לפתוח תיק גירושין ברבנות. לדוגמא התמכרות של אחד מהצדדים לסמים או אלכוהול, כמו גם סירוב לקיים יחסי אישות. גם מום נסתר, בגידה, עקרות ארוכת שנים, אלימות פיזית או מילולית של אחד מבני הזוג מהווה עילה לגירושין. 

 

עילות גירושין ברבנות השוללות מהאישה את הכתובה

עילת גירושין ברבנות – מקח טעות

נניח כי לאישה יש בעיה רפואית, פיזית או נפשית אשר מונעת ממנה לקיים את מסגרת הנישואין. במידה והאישה היתה מודעת לבעיה אך הסתירה זאת מבעלה טרם הנישואין, יוכל הבעל לטעון ל"מקח טעות". כלומר, הבעל טעה/הוטעה והתחתן עם אישה אחרת ממה שהאמין לחשוב.

ומה אם מדובר במצב שהתפתח לאחר הנישואין?. במקרה זה  אין תוקף לטענה והבעל יצטרך לשלם לאישה את כתובתה.

אישה בוגדת או מורדת

בגידה בבעל תשלול מהאישה את זכאותה לכתובתה, אך על הבעל לספק הוכחה ברורה לכך.

מרידה בבעל היא סיטואציה בה האישה לא ממלאת את תפקידה המצופה כרעייה. לדוגמה, לא מקיימת עם בעלה יחסי אישות. לכן ניתן להגדיר אותה כאישה מורדת וניתן לשלול ממנה את כתובתה.

גם אישה שעוזבת את הבית המשותף ללא סיבה מוצדקת עשויה לאבד את זכותה לכתובה. אולם במקרה זה יש לשים לב לסיבה המסבירה את התנהגות. 
לדוגמא, אם מדובר באלימות פיסית או מילולית, ייתכן ובית הדין לא ידחה את הגדרתה כאישה מורדת. 

עילת גירושין ברבנות – התנגדות לניסיון לשלום בית

ייתכן מצב שבו הסיבות לגירושין אותן מעלה האישה אינן סיבות מוצדקות על פי הדין העברי. במקרה זה תנסה הרבנות להשכין שלום בית בין הצדדים. אולם אם האישה תתנגד לכך מטעמים שאינם סבירים היא עלולה לאבד חלק מכתובתה.

עילת גירושין ברבנות – מעשה כיעור

מעשה כיעור הוא סוג של מצב ביניים – לא בגידה מוחלטת. במצב זה יש יסוד סביר להאמין שהאישה בגדה בבעלה אך לא ניתן להוכיח זאת.
לדוגמה, מעשה כיעור יכול להתרחש כאשר עדים ראו את האישה עם גבר זר בסיטואציה אינטימית.

עם זאת, יודגש כי הרבנות לא מקבלת באופן אוטומטי את הטענה שמעשה כיעור מוביל לבגידה.

אישה העוברת על הדת היהודית

אישה העוברת על הדת היהודית היא אישה הנוהגת בפריצות ומכשילה את בעלה מקיום מצוות הדת. לדוגמא האישה מקשה על האיש לסמוך עליה בהלכות דתיות כגון הלכות נדה, שמירת כשרות וכדומה.
בנוסף, אישה העוברת על הדת היהודית אינה נוהגת בצניעות לפי הקודים החברתיים המקובלים. לדוגמה, חושפת את גופה במקום ציבורי או אינה לובשת כיסוי ראש.

חשוב לשים לב ! על מנת שאישה שעוברת על הדת היהודית תפסיד את כתובתה, יש צורך בעדים אשר יתרו בה על כך. כמו כן, מרבית הפוסקים לא יקבלו טענה זו של הבעל אם בני הזוג הם חילונים.

שלבי הליך הגירושין ברבנות

לאחר פתיחת התיק ברבנות, להליך הגירושין שני מסלולים אפשריים:

גירושין בהסכמה לפיו מוגש לאישור בית הדין הסכם אליו הגיעו הצדדים. מדובר בהליך מהיר וקל יחסית וניתן להגיע להסכמה לבד או באמצעות מגשר. אולם מומלץ כי את ההסכם ינסח עורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה. ניסוח מקצועי "יחסוך" מכם מחלוקות ופניות עתידיות לבתי המשפט בעניינים אותם יכולתם לפתור מראש.

תביעת גירושין המוגשת כאשר אין הסכמה בין הצדדים. במקרה זה מומלץ לשמור על סודיות ולהתייעץ עם עורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה כדי להחליט על האסטרטגיה המתאימה למקרה שלכם. עורך הדין יוכל לייעץ איזה פעולות מקדימות עליכם לעשות כדי להגדיל את סיכויי התביעה? (במיוחד בענייני כתובה ורכוש ) מתי להגיש את התביעה? על מה להגיש את התביעה? היכן להגיש את התביעה? (ברבנות או בבית משפט לענייני משפחה) וכיו"ב.

בשלב הבא ייערך דיון מקדמי בבית הדין בניסיון לגשר בין הצדדים. ככל שאין הסכמות יתקיים דיון נוסף ("דיון ההוכחות" שהוא בעצם "המשפט") ובו ישמעו עדויות לרבות עדות בני הזוג ויוצגו הוכחות. לאחר מכן יינתן פסק הדין.

לבסוף ייערך טקס הגירושין הדתי בו "מגרש" הבעל את האישה ומוסר לה את כתובתה.

תביעה כרוכה

מהי תביעה כרוכה?

סמכותה הבסיסית של הרבנות לדון בנושאי הגירושין בלבד. אולם ניתן לצרף לתביעת הגירושין תביעות נוספות בהליך הנקרא 'תביעה כרוכה'. 

בין העניינים אותם ניתן לכרוך: חלוקת רכוש משותף, משמורת ילדים, מזונות ילדים, מזונות אישה, הסדרי ראיה ועוד.

מהם התנאים להגשת תביעה כרוכה?

הרבנות מונה מספר תנאים להגשת תביעה כרוכה. כך, עליה להיות כנה וכרוכה כדין ועל הכריכה להיות כנה גם כן. ככל ותנאים אלו לא ימולאו, יוכל הצד השני להעביר את הסמכות לדון בנושאים אלו לבית המשפט לענייני משפחה. וזאת למרות שהתביעה הוגשה קודם לבית הדין הרבני .

לשאלות ומידע נוסף בענייני גירושין ודיני משפחה, ולפתרון מותאם לצרכים האישיים שלכם, הנכם מוזמנים ליצור קשר בדיסקרטיות וללא כל מחויבות.