גירושין בהריון

גירושין בהריון

תהליך גירושין בהריון הינו מצב מורכב ורגיש הדורש תשומת לב מיוחדת. אישה בתקופת ההריון עוברת שינויים גופניים הורמונליים ונפשיים המשפיעים לא אחת על מערכת היחסים הזוגית.  השינויים גורמים למצב של מתחים ואף למשברים בין בני הזוג בתקופה זו. לפיכך התמודדות עם הליך גירושין בהריון הופכת את המצב המורכב ממילא למורכב עוד יותר.
נשים רבות שואלות, האם יש תוקף להסכם גירושין בהריון? האם ניתן לקבל גט בהריון? האם אפשר לתבוע מזונות אישה? מה אם הבעל טוען שאינו האב? ואיך גירושין בהריון משפיעים על היכולת להינשא בשנית?

פתיחת תיק גירושין בהריון

אין כל מניעה לפתוח תיק גירושין  בהריון. במקרה כזה הרבנות בודקת לעומק את נסיבות פתיחת תיק הגירושין ואת הרצון של הזוג להיפרד דווקא בזמן הריון. כמו כן, הרבנות לוקחת בחשבון את הקשיים הגופניים והנפשיים הכרוכים בכל הריון. במילים אחרות, הרבנות מניחה כי במידה ובני הזוג יהיו מספיק סבלניים היחסים ביניהם עוד עשויים להשתפר. זאת כמובן במידה ולא מדובר ביחסים אלימים, שבהם האישה ההרה וייתכן כי גם העובר נמצאים בסכנה.

גישור גירושין בהריון

זוגות רבים אינם מודעים לכך שישנה חובת גישור גירושין טרם פותחים בהליכים משפטיים. המשמעות היא כי בני הזוג אינם יכולים להגיש תביעות גירושין, לפני שיערכו פגישת גישור כמתחייב בחוק. העניין רלוונטי גם בגירושים במהלך הריון. רק אם הליך הגישור לא צלח, רשאים בני הזוג לפנות לערכאות המשפטיות.

הלכה למעשה מחויבים בני הזוג לנסות ולהתגרש באופן חיובי ומכבד וללא מאבקים משפטיים. קל וחומר בגירושין בהריון, כאשר על בני הזוג יהיה לתפקד יחד בעתיד כהורים.

הסכם גירושין בהריון

מומלץ לערוך הסכם גירושין כדי לעבור בקלות וביעילות את תהליך הגירושין. עריכת הסכם מונעת מאבקים משפטיים בייחוד כשמדובר בגירושין בהיריון. כדאי לנסח הסכם גירושין מקיף הכולל הסדרי משמורת ושהות מיוחדים המתאימים לתינוק בן יומו. בנוסף מומלץ לכלול דמי מזונות לתינוק שטרם נולד, וזאת מעבר לשאר ענייני הגירושין כגון חלוקת רכוש. את ההסכם יש לאשר בבית המשפט או בבית הדין הרבני ועניינים הקשורים לתינוק ייכנסו לתוקף לאחר הלידה. מומלץ לאישה לגבש הסכם הכולל השתתפות הבעל בהוצאותיה בזמן ההיריון. בנוסף יש לכלול תשלומים הכרוכים בבדיקות השונות במהלך ההיריון.

גט בזמן הריון

מתן הגט נמצא בסמכותה הייחודית של הרבנות (ראה פירוט בגירושין ברבנות). ההלכה היהודית לא אוסרת גירושין בזמן היריון. אולם, מה קורה כאשר האישה מבקשת באופן חד צדדי גירושין?. במרבית המקרים מבקש בית הדין הרבני מבני הזוג לדחות את הליך הגט עד אחרי הלידה. זאת כיוון שלאחר הלידה המתחים קטנים, יחסי הזוג משתפרים וגדל הסיכוי לשלום בית. לכן, ככל שאין רצון לתת הזדמנות נוספת לשלום בית, מומלץ להגיש בקשה משותפת לגירושין ולהגיע לבית הדין הרבני עם הסכם גירושין מוכן.

נישואין בשנית לאחר גירושין בהריון

אישה שהתגרשה בהיותה בהיריון תידרש בדרך כלל על ידי הרבנות לתקופת המתנה של שלושה חודשים ממועד הגט בטרם תינשא בשנית. מדוע? ראשית כדי למנוע חשש ואי בהירות בקשר לאבהות מניעת ספק ממזרות. שנית, כדי לקבוע את מעמדו של האב כמי שחייב במזונות התינוק.

מזונות אישה בהריון

כל עוד לא הוסדר הגט, מומלץ לאישה לתבוע מבעלה תשלום מזונות אישה. במיוחד בהיריון, המזונות מבטיחים רמת החיים אליה הורגלה האישה. מומלץ לנסח תביעה הכוללת גם את הוצאותיה של האישה הכרוכות בהריון ובבדיקות הנלוות להריון.

משמורת ומזונות תינוק

עניין זה מהווה בד"כ את המחלוקת המרכזית בגירושין, קל וחומר בגירושין בהריון.  בכל הנוגע למשמורת התינוק, יש להבחין בין התקופה הראשונית לאחר הלידה לבין גילאים מאוחרים יותר. בשנה הראשונה לחיי התינוק, ולעיתים אף מעבר לכך, הוא תלוי יותר באם, בין היתר בשל ההנקה. על כן נהוג לקבוע לאב הסדרי שהות מצומצמים יחסית בתקופה זו. לאחר מכן ניתן ואף חשוב לקבוע הסדרי שהות רחבים יותר אשר יאפשרו יצירת קשר קוב ויציב בין האב לתינוק. לפירוט והרחבה כיצד נקבעת משמורת ילדים לחץ כאן.

בכל הנוגע לעניין מזונות תינוק, אלה צריכים להיקבע על בסיס רמת ההכנסה של שני ההורים ועל היקפם של הסדרי השהות. לפירוט והרחבה כיצד נקבעים מזונות ילדים לחץ כאן.

גירושין בהריון – בדיקת אבהות 

מתי ומדוע יש צורך בבדיקת אבהות בהריון? ילד שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה נחשב לפי היהדות לממזר. ממזר או ממזרת אסורים באיסורים חמורים ביהדות כגון האיסור להינשא ליהודי. לממזרות השלכות מרחיקות לכת והיא "מכתימה" גם את כל צאצאיו של הממזר לדורי דורות. על מנת למנוע ממזרות ייחשב התינוק שייוולד כילדו של בעל האישה בעת שהיתה בהיריון. אם הבעל מתכחש לאבהות וטוען שאינו אביו של התינוק, נמנע בית הדין הרבני או בית המשפט לחייבו לערוך בדיקת אבהות וזאת כאמור בשל החשש שאולי יתגלה כי התינוק הוא ממזר.

לשאלות ומידע נוסף בענייני גירושין ודיני משפחה, ולפתרון מותאם לצרכים האישיים שלכם, הנכם מוזמנים ליצור קשר בדיסקרטיות וללא כל מחויבו